Voor wie bedoeld?

De ggz-appwijzer is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een app die kan helpen bij het versterken van je mentale veerkracht, voor zelfstandig gebruik of voor gebruik in combinatie met een behandeling.

De ggz-appwijzer is ook bedoeld voor mensen die anderen over dergelijke apps een advies willen geven.

Voor (potentiële) gebruikers en hun naasten

De appstores van Apple en Google bevatten honderdduizenden apps die zich richten op de gezondheid van mensen. Sommige apps kunnen als hulpmiddel gebruikt worden ter ondersteuning van de mentale gezondheid en het mentale welbevinden. Veel apps zijn hiertoe echter onvoldoende geschikt. Er zijn mensen die een app op goed geluk uit proberen. Soms valt de app mee. Vaak valt de app tegen. Onderzoek wijst uit dat de meeste gezondheidsapps al binnen twee weken niet meer gebruikt worden en verwijderd worden. Veel mensen zijn daarom terughoudend in het downloaden en gebruiken van een app. Onderzoek van MIND wijst uit dat deze mensen meer informatie willen hebben over de bescherming van hun privacy, de gebruiksvriendelijkheid en de effectiviteit van de app. Waarderingsscores van apps die in de ggz-appwijzer getoond worden zijn gebaseerd op een uitgebreide en kritische beoordeling van deze punten. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Orcha, een toonaangevende organisatie die gespecialiseerd is in het beoordelen van gezondheidsapps. Hierbij is o.a. getoetst of er ervaringsdeskundigen betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de app. Ook willen mensen graag meer informatie hebben over de ervaringen van andere gebruikers. Recensies van apps, die in de ggz-appwijzer getoond worden, zijn gebaseerd op testverslagen van mensen die een app gedurende twee weken gebruikt hebben. Meer uitleg over de manier waarop apps beoordeeld en getest zijn is terug te vinden bij ‘Hoe beoordeeld?’ [link naar ‘Hoe beoordeeld?]

Voor verwijzers en behandelaren

Er zijn heel veel gezondheidsapps beschikbaar voor mensen, maar het selecteren van een geschikte app is een grote uitdaging. Voor veel psychische gezondheidsapps is niet bevestigd dat deze mede ontwikkeld zijn op basis van wetenschappelijke inzichten en/of empirische bewijzen*. Hoewel de appstores van Apple en Google gebruikerservaringen laten zien, geven deze onvoldoende informatie over de geschiktheid van een app. Een andere manier om mensen informatie te geven is via een app-beoordelingsplatform, zoals de ggz-appwijzer. Deze is specifiek gericht op ggz-gerelateerde apps. Een ander platform in Nederland is de ggd-appstore, gericht op gezondheidsapps in het algemeen. De in de ggz-appwijzer getoonde waarderingsscores zijn mede gebaseerd op een kritische beoordeling van de betrouwbaarheid van de app. Hiervoor hebben we ook gebruik gemaakt van de bevindingen van Orcha. Hierbij is o.a. getoetst of er wetenschappelijk bewijs is dat de effectiviteit van de app ondersteunt en of er behandelaren betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de app. Daarnaast hebben we mensen die de app gedurende twee weken gebruikt hebben een beoordeling laten geven van de mate waarin een app geschikt is om zelfstandig te gebruiken (zelfmanagement) en/of een app geschikt is om in combinatie met een behandeling (blended care) gebruiken. Meer uitleg over de manier waarop apps beoordeeld en getest zijn is terug te vinden bij ‘Hoe beoordeeld?’ [link naar ‘Hoe beoordeeld?]

*Martha Neary &  Stephen M. Schueller, State of the Field of Mental Health Apps, Cognitive and Behavioral Practice, Volume 25, Issue 4, 2018