Privacy en cookiebeleid

Gebruik cookies

We plaatsen op de ggz-appwijzer alleen zogenaamde analytische cookies. Dat betekent dat we gegevens opslaan over hoeveel mensen verschillende onderdelen van de website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen analyseren en de website kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen dus niet naar jou persoonlijk herleid worden.

Verwerking persoonsgegevens

Via de contactpagina kun je met ons contact opnemen. Hierbij verwerken we de door jou opgegeven naam en e-mailadres. Deze gebruiken we om naar jou een reactie te kunnen geven. Deze gegevens bewaren we een half jaar en worden daarna uit ons bestand verwijderd. Als je je opgeeft om apps te gaan testen, bewaren we je gegevens zo lang je apps voor ons blijft testen. Als je een testverslag van een app opstuurt vragen we hierbij ook je naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens bewaren we alleen om met jou te kunnen communiceren. Jouw testverslag blijft verder anoniem.

Jouw rechten

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht MIND te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Een toelichting op jouw rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgevens.

Contact Functionaris voor Gegevensbescherming MIND

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je jouw verzoek per mail richten aan: FG@wijzijnmind.nl.

Of je kunt een brief richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Klacht aan Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag