Over de Mindex

De Mindex geeft een indicatie van de kwaliteit van een app. Hoe hoger de Mindex, hoe hoger de kwaliteit van de app is beoordeeld. Deze totaalscore is opgebouwd uit scores die betrekking hebben op dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid (op basis van een beoordeling door experts van Orcha) en de scores van een testpanel.

Nog niet alle apps in de bibliotheek zijn door een testpanel beoordeeld. Zij hebben dus nog geen Mindex-score. Bij deze apps tonen we alleen een score gebaseerd op de beoordeling van Orcha. Ook de Orcha-score geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de app.

Orcha-scores

De scores van Orcha met betrekking tot dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid komen tot stand door de app in detail op ruim honderd punten te controleren. Als een app persoonlijke gegevens verzamelt, dan weegt het aspect dataveiligheid extra zwaar in de totaalscore. Als een app informatie, adviezen en/of richtlijnen geeft met een medisch/klinisch karakter, dan weegt het aspect betrouwbaarheid extra zwaar in de totaal score. Als blijkt dat een app te beschouwen is als een medisch hulpmiddel, maar niet beschikt over de verplichte CE-markering, dan leidt dit tot een score van 0% met betrekking tot de betrouwbaarheid.

Testpanel-scores

De testpanelscore komt tot stand door de app gedurende twee weken door vier à acht mensen te laten testen. Een bonte mix vormen van (ex-)zorgvragers en zorggevers. Dit gebeurt onder leiding van MIND. De beoordelingen van de mate waarin de app doet wat zij belooft weegt extra zwaar. Net als de mate waarin de app aanbevolen kan worden aan anderen.

Samenstelling Mindex-score

 

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Categorie D

Dataveiligheid

  0%

25%

25%

25%

Betrouwbaarheid

  0%

35%

40%

50%

Gebruiksvriendelijkheid

50%

15%

15%

10%

Testscore

50%

25%

20%

15%

  1. app verzamelt geen persoonlijke gegevens en heeft een algemeen informerend karakter
  2. app heeft een informerend karakter
  3. app heeft een adviserend karakter
  4. app is te beschouwen als medisch hulpmiddel