Disclaimer

De ggz-appwijzer wordt uitgegeven door MIND i.s.m. de Nederlandse ggz en hieraan verbonden instellingen en i.s.m. Orcha. De op de ggz-appwijzer geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuist is.

De op de ggz-appwijzer geplaatste informatie over de kwaliteit en functionaliteit van apps is zo objectief mogelijk tot stand gekomen. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie door individuen anders ervaren wordt.

MIND sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het direct of indirect gebruik van de ggz-appwijzer en van de informatie op de ggz-appwijzer. MIND behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. MIND is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Deze website bevat links naar websites van derden. MIND is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

De ggz-appwijzer is gebaseerd op een concept van Orcha. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, foto's, illustraties, video’s, geluiden, muziek, logo’s, handelsmerken, interfaces en programmeercode, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de inhoud en de uitstraling ("look & feel”) blijven te allen tijde voorbehouden aan MIND c.q. Orcha. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MIND c.q Orcha. Deze kunt u aanvragen via e-mail ggzappwijzer@wijzijnMIND.nl. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat ons dit dan weten via e-mail ggzappwijzer@wijzijnMIND.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

MIND
Stationsplein 125
33818 LE Amersfoort