Actissist

National clinical guidelines recommend a therapy known as cognitive behavioural therapy (CBT) for people who have experienced psychosis. To help increase access to helpful strategies, we developed Actissist to give people who have experienced psychosis access to cognitive behavioural tips and strategies in the flow of their daily life.

The Actissist app has been tested in two clinica...l trials with over 200 people who have experienced a first episode of psychosis. The COVID-19 crisis and global pandemic has highlighted the role of digital tools like apps to offer support in times of need. With support from the Medical Research Council, we are releasing the Actissist app for general use for people who have experienced psychosis.

Please note that you should only use Actissist when recommended to do so by a medical professional. Clinicians do not have access to the app or your responses/data. Using the Actissist app should not replace any support you may be receiving from a clinical team.

Actissist provides you with access to a number of features, including:
• Goal setting and reminders
• A toolkit of factsheets and media
• Daily questionnaire to monitor how you’re feeling
• A daily diary
• Recovery videos
• Mindfulness and relaxation exercises
• Links to helpful websites

Actissist is provided by the University of Manchester as a standalone application and does not send any of your data to any party – all data remains on the device. If you uninstall the application, your data will be lost and you will need to re-install the application to use again.

Categorie

Depressie

Reviewed

20-09-2021

Versie

1.0.0

Orcha
90

Samenvatting

Deze totaalscore is opgebouwd uit scores die betrekking hebben op dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid (op basis van een beoordeling door experts van Orcha) en de scores van een testpanel.

Nog niet alle apps in de bibliotheek van de ggz-appwijzer zijn door een testpanel beoordeeld. Deze apps hebben om die reden nog geen MINDex. Bij deze apps wordt alleen een totaalscore getoond, die gebaseerd is op de beoordeling van Orcha. Ook de Orcha score geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de app.

De scores van Orcha m.b.t. dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid komen tot stand door de app in detail op ruim honderd punten te controleren. Als een app persoonlijke gegevens verzamelt, dan weegt het aspect dataveiligheid extra zwaar in de totaalscore. Als een app informatie, adviezen en/of richtlijnen geeft met een medisch/klinisch karakter, dan weegt het aspect betrouwbaarheid extra zwaar in de totaal score. Als blijkt dat een app te beschouwen is als een medisch hulpmiddel, maar niet beschikt over de verplichte CE-markering, dan leidt dit tot een score van 0% m.b.t. de betrouwbaarheid.

Veilig
91

Verzamelen van Gegevens

Deze app lijkt gegevens te verzamelen.

De verzamelde gegevens lijken niet persoonlijk of gevoelig te zijn.

De verzamelde gegevens lijken op geen enkele manier te worden gedeeld met anderen.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Standaarden voor app-ontwerp


De app bewijst wel dat aan de erkende standaarden voor app-ontwerp is voldaan.

Betrokkenheid van gebruikers

We hebben wel vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het ontwerp van de app. We hebben niet vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het testen van de app.

Toegankelijkheidy

De app stelt gebruikers wel in staat om de lettergrootte aan te passen aan de toegankelijkheid. De app ondersteunt gebruikers met een slecht zicht wel door elementen, zoals geluiden die plaatjes toelichten, mogelijkheden om kleuren aan te passen en het kunnen vergroten van de weergave.

De app ondersteunt gebruikers met gehoorproblemen wel door elementen, zoals het geven van een audiobeschrijving of de optie om tekst om te zetten in spraak.

Bruikbaarheid

De gebruiker kan de presentatie wel aanpassen aan eigen voorkeuren. Elementen, zoals bijvoorbeeld kleuren, thema’s, profielen, talen, meeteenheden of muziek, kunnen worden aangepast.

De gebruiker kan meldingen in de app niet beheren. Het wel/niet ontvangen van meldingen of het aantal meldingen kan niet worden ingesteld. (Soms biedt het apparaat waarop de app geïnstalleerd is wel nog mogelijkheden om dit in te stellen.)

Ondersteuning aan gebruikers

De app biedt wel een duidelijke ondersteuningsfunctie voor app-gebruikers en er is een duidelijke methode om contact op te nemen met de ontwikkelaar via de app, zoals bijvoorbeeld via e-mail of direct contactformulier. Hierbij zegt de uitgever van de app niet een reactietermijn toe.

Terugkoppeling over gebruiks- of gebruikersgegevens

De uitgever van de app geeft niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruiksgegevens. De uitgever van de app geeft ook niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruikersgegevens.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Professionele steun

De app lijkt een voldoende gekwalificeerde deskundige te hebben die betrokken is bij de creatie en bij de levering.

Bewijs

We waren in staat om indicatoren van de acceptatie van de gebruiker en/ofvoordelen voor de gebruiker te identificeren.

De app lijkt voldoende bewijs te hebben ter ondersteuning van de geclaimde voordelen.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.