Constant Circles

We all feel down sometimes. Social support can help! Constant Circles makes it possible to put the people that are important for you around you and to add encouraging (video/audio/text/photo) messages from them. This way they are always close to you. You can also give different colours to different messages, so you have the appropriate message for every type of situation. Try it!

Cons...tant Circles respects your privacy and we do not collect your personal information or media. Also you don't need an account.

Categorie

Social Support Networks

Reviewed

20-07-2021

Versie

2.1

Mindex
48

Recensie

Deze eenvoudige app is een verzameling van bemoedigende boodschappen, zoals video-opnamen, geluidsfragmenten, teksten en foto’s, van personen die voor jou belangrijk zijn. Op momenten dat jij het moeilijk hebt kunnen deze boodschappen je het gevoel geven dat je er niet alleen voor staat.

Pluspunten

 • Je hebt bemoedigende boodschappen van jouw sociale steunpunten in handbereik
 • Je hebt zelf de regie in handen en bepaalt wie belangrijk voor je zijn en wat je graag van hen wilt zien en/of horen
 • Je kunt eventueel de telefoonnummers koppelen van voor jou belangrijke personen
 • De app maakt je bewust van je emoties De lay-out kan aan je persoonlijke voorkeuren worden aangepast

Minpunten

 • Het ontbreekt aan een duidelijke instructie
 • De app biedt betrekkelijk weinig opties

Tips voor gebruikers

 • Verdiep je vooraf goed in de werking van de app en neem hier de tijd voor
 • Maak de app zo persoonlijk mogelijk
 • Wie is er echt belangrijk voor je? Vul de app eventueel in samen met vrienden/familie/hulpverlener
 • Als je twijfelt om de app te gebruiken, begin dan met het opnemen van één of twee belangrijke personen Dan kun je daarmee onderzoeken of de app meerwaarde voor je heeft

Functies en features

De volgende functies zitten in deze app:

 • Vastleggen van gegevens

Veilig
68

Verzamelen van Gegevens

Deze app lijkt gegevens te verzamelen.

De verzamelde gegevens lijken persoonlijk, maar niet gevoelig te zijn.

Hoewel de verzamelde gegevens niet als gevoelig worden gekenmerkt, zijn deze wel persoonlijk. Het is dan belangrijk voor gebruikers om te weten hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. Als deze gegevens ook met anderen gedeeld worden is het belangrijk om te weten met wie, wanneer en waarom dit gebeurt. Het is hierbij belangrijk om te begrijpen hoe de privacy wordt beschermd.

De verzamelde gegevens lijken op geen enkele manier te worden gedeeld met anderen.

Gegevensbeveiliging

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Standaarden voor app-ontwerp


De app bewijst niet dat aan de erkende standaarden voor app-ontwerp is voldaan.

Betrokkenheid van gebruikers

We hebben niet vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het ontwerp van de app. We hebben ook niet vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het testen van de app.

Toegankelijkheidy

De app stelt gebruikers wel in staat om de lettergrootte aan te passen aan de toegankelijkheid. De app ondersteunt gebruikers met een slecht zicht wel door elementen, zoals geluiden die plaatjes toelichten, mogelijkheden om kleuren aan te passen en het kunnen vergroten van de weergave.

De app ondersteunt gebruikers met gehoorproblemen wel door elementen, zoals het geven van een audiobeschrijving of de optie om tekst om te zetten in spraak.

Bruikbaarheid

De gebruiker kan de presentatie wel aanpassen aan eigen voorkeuren. Elementen, zoals bijvoorbeeld kleuren, thema’s, profielen, talen, meeteenheden of muziek, kunnen worden aangepast.

Ondersteuning aan gebruikers

De app biedt niet een duidelijke ondersteuningsfunctie voor app-gebruikers en er is ook niet een duidelijke methode om contact op te nemen met de ontwikkelaar via de app, zoals bijvoorbeeld via e-mail of direct contactformulier.

Terugkoppeling over gebruiks- of gebruikersgegevens

De uitgever van de app geeft niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruiksgegevens. De uitgever van de app geeft ook niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruikersgegevens.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Professionele steun

We waren niet in staat om een voldoende gekwalificeerde deskundige te betrekken bij de creatie en de levering van de app.

We konden geen erkende organisatie achter de app identificeren.

Bewijs

We waren niet in staat om voldoende bewijs te identificeren om de geclaimde voordelen te ondersteunen.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de app de eerste keer makkelijk te gebruiken was en hij bleek makkelijk te begrijpen.

De gebruikers vonden dat de app wel aansluit op hun dagelijks leven.

De gebruikers vonden dat zij de app wel vaker zullen blijven gebruiken.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de app zeer weinig algemene gezondheidsinformatie en zeer weinig specifieke gezondheidsinformatie verstrekt.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat gebruikers geen sterke mening hadden ten aanzien van de vraag of ze verwachtten dat de app bij zou dragen aan het welbevinden of aan het psychologische herstel van de gebruiker. De gebruikers hadden geen sterke mening ten aanzien van de vraag of ze verwachtten dat de app het eigen beheer van de gebruiker zou ondersteunen.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de gebruikers geen sterke mening hadden ten aanzien van de vraag of ze verwachtten dat de app bij zou dragen aan het welbevinden van de gebruiker.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de gebruikers geen sterke mening hadden ten aanzien van de vraag of ze verder verwachtten dat de app bij zou dragen aan het psychologisch herstel van de gebruiker.

De gebruikers hadden geen sterke mening ten aanzien van de vraag of ze verwachtten dat de app het eigen beheer van de gebruiker zou ondersteunen.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de gebruikers vonden dat de app goed zelfstandig (zonder de hulp van een behandelaar) gebruikt kan worden.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de app goed gebruikt kan worden in combinatie met de behandeling.

De gebruikers vonden dat de app goed gebruikt kan worden als een onafhankelijke behandeling NA de behandeling.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de gebruikers vonden dat de app vrijwel helemaal aan de verwachting van de beschrijving heeft.

Uit de testen bij GGZ is gebleken dat de gebruikers de app zeer waarschijnlijk aan zullen bevelen.