Wysa: Anxiety, therapy chatbot

Imagine a mood tracker, mindfulness coach, anxiety helper, and mood-boosting buddy, all rolled into one. Wysa, your happiness buddy is that friendly and caring chatbot. Wysa is packed with daily spiritual meditation that improves mental health and is also a perfect way to bond over family meditation. Always there for you when you need someone to talk to, Wysa helps you keep track of your mood with... friendly chats and helps fight stress and anxiety with its proven techniques and calming meditation and mindfulness audios. Checking in with Wysa regularly will improve your emotional health so you can track your happiness and mood. Talk to Wysa now and psy yourself up to fight off stress. Also, Wysa has mental health assessment with depression and anxiety tests.

Wysa is your AI friend that you can chat with for free. Talk to the cute penguin or use its free mindfulness exercises for effective anxiety relief, depression and stress management. Its therapy based techniques and conversations make for a very cute and calming therapy chat app whether you're looking to cope better with mental disorders, to manage stress or to boost your mental health.

Wysa, your happiness buddy, will support you through the big and small anxieties of life by using science as a foundation to strengthen your mental health. Research-backed, widely used techniques of CBT, DBT, Yoga and meditation are employed to support you with stress, anxiety, deep sleep, loss and other mental health and wellness needs.

If you are dealing with stress, anxiety and depression or coping with low self-esteem, then talking to Wysa can help you relax and get unstuck - it’s empathetic, helpful, and will never judge. You will overcome your mental health obstacles, through empathetic conversation and free CBT therapy based technique. So, pour your heart out to your happiness buddy, Wysa as your identity will remain anonymous and your conversations are privacy protected.

Used around the clock and trusted by 500,000 people, Wysa is an emotionally intelligent chatbot that uses AI to react to the emotions you express. Unlock tools and techniques that help you cope with challenges in a fun, conversational way. For extra support, you can avail guidance from a real human coach - a skilled psychologist who will take you through the advanced coaching sessions for your needs.

You can use Wysa to rewire your mind to improve your emotional health. Fight off depression or get stress relief using cbt techniques and guided sleep meditations for optimal sleep. Here’s a look at what you can use Wysa for 👇

👂 Vent and talk through things or just reflect on your day with your AI chatbot
💪 Practice CBT (Cognitive Behavioral Therapy) and DBT techniques to build resilience in a fun way
📝 Use one of 40 conversational coaching tools which helps in dealing with Stress, Anxiety, Depression, Panic Attacks, Worry, Loss, or Conflict
💆🏻 Relax, focus and sleep peacefully with the help of 20 mindfulness meditation exercises

93% of the people who talk to Wysa - AI
companion find it and the tools helpful
- Build confidence, reduce self-doubt and improve your self-esteem: core meditation and mindfulness, visualisation, confidence visualisation techniques, advanced mindfulness for self-esteem
- Manage anger: mindfulness meditation exercises for compassion, calming your thoughts and practice breathing
- Manage anxious thoughts and anxiety: deep breathing, techniques for observing thoughts, visualization, and tension relief
- Tired? Get a burst of energy! Visualisation and meditation exercises to increase positivity and get blissful sleep, quick yoga and physical exercises to get active
- Dealing with worry: observe mindfulness, resolving technique, challenge negativity, practice breathing techniques
- Manage conflict at work, school or in relationships: special mindfulness and visualization techniques like empty chair exercise, gratitude meditation, exercises to build skills in having difficult conversations

Categorie

CGT (Cognitieve Gedragstherapie), Depressie, Ontspanning, Stress en Angst, Teen

Reviewed

05-09-2023

Versie

3.3.7

In-App aankopen
Download de app
Orcha
90

Samenvatting

Deze totaalscore is opgebouwd uit scores die betrekking hebben op dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid (op basis van een beoordeling door experts van Orcha) en de scores van een testpanel.

Nog niet alle apps in de bibliotheek van de ggz-appwijzer zijn door een testpanel beoordeeld. Deze apps hebben om die reden nog geen MINDex. Bij deze apps wordt alleen een totaalscore getoond, die gebaseerd is op de beoordeling van Orcha. Ook de Orcha score geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de app.

De scores van Orcha m.b.t. dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid komen tot stand door de app in detail op ruim honderd punten te controleren. Als een app persoonlijke gegevens verzamelt, dan weegt het aspect dataveiligheid extra zwaar in de totaalscore. Als een app informatie, adviezen en/of richtlijnen geeft met een medisch/klinisch karakter, dan weegt het aspect betrouwbaarheid extra zwaar in de totaal score. Als blijkt dat een app te beschouwen is als een medisch hulpmiddel, maar niet beschikt over de verplichte CE-markering, dan leidt dit tot een score van 0% m.b.t. de betrouwbaarheid.

Veilig
84

Verzamelen van Gegevens

Deze app lijkt gegevens te verzamelen.

De verzamelde gegevens lijken zowel persoonlijk als gevoelig te zijn.

Aangezien de verzamelde gegevens persoonlijk én gevoelig zijn, is het voor gebruikers bijzonder belangrijk om te weten waarom deze gegevens worden verzameld en hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. Als deze gegevens ook met anderen gedeeld worden is het belangrijk om te weten met wie, wanneer en waarom dit gebeurt. Het is hierbij bijzonder belangrijk om te begrijpen hoe de privacy wordt beschermd.

Delen van Gegevens

Gegevens kunnen worden gedeeld na een directe handmatige actie van de gebruiker. We hebben echter ook vastgesteld dat gegevens automatisch kunnen worden gedeeld.

We hebben vastgesteld dat de gebruiker kan bepalen of en met wie sommige gegevens automatisch worden gedeeld, met behulp van in-app voorkeuren. Het privacybeleid maakt de gebruiker wel duidelijk wat de doeleinden zijn om gegevens automatisch te delen en hoe de gebruiker het delen van gegevens kan uitschakelen.

Gebruikers kunnen handmatig gegevens delen vanuit de app. Dit kan betekenen: het exporteren van een rapport naar het apparaat, het exporteren van gegevens naar een vooraf ingestelde e-mail, het exporteren van gegevens naar berichtendiensten, het overdragen van gegevens via Bluetooth of via NFC. Dit kan waardevol zijn voor mantelzorgers of professionals bij het ondersteunen van een persoon.

Gebruikersrechten

De app maakt wel duidelijk welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot de verzamelde gegevens en hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen.

Gegevensbeveiliging

De app maakt wel duidelijk dat alle gegevens veilig worden bewaard en overgedragen.

Naleving

We ontdekten dat de app voldoet aan de volgende Data Management Standaarden:

ISO 27001

Cyber Essentials

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Standaarden voor app-ontwerp


De app bewijst wel dat aan de erkende standaarden voor app-ontwerp is voldaan.

Betrokkenheid van gebruikers

We hebben niet vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het ontwerp van de app. We hebben wel vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het testen van de app

Toegankelijkheidy

De app stelt gebruikers wel in staat om de lettergrootte aan te passen aan de toegankelijkheid. De app ondersteunt gebruikers met een slecht zicht wel door elementen, zoals geluiden die plaatjes toelichten, mogelijkheden om kleuren aan te passen en het kunnen vergroten van de weergave.

De app ondersteunt gebruikers met gehoorproblemen wel door elementen, zoals het geven van een audiobeschrijving of de optie om tekst om te zetten in spraak.

Bruikbaarheid

De gebruiker kan de presentatie wel aanpassen aan eigen voorkeuren. Elementen, zoals bijvoorbeeld kleuren, thema’s, profielen, talen, meeteenheden of muziek, kunnen worden aangepast.

De gebruiker kan meldingen in de app wel beheren. Het wel/niet ontvangen van meldingen of het aantal meldingen kan wel worden ingesteld.

Ondersteuning aan gebruikers

De app biedt wel een duidelijke ondersteuningsfunctie voor app-gebruikers en er is een duidelijke methode om contact op te nemen met de ontwikkelaar via de app, zoals bijvoorbeeld via e-mail of direct contactformulier. Hierbij zegt de uitgever van de app wel een reactietermijn toe.

Terugkoppeling over gebruiks- of gebruikersgegevens

De uitgever van de app geeft niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruiksgegevens. De uitgever van de app geeft ook niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruikersgegevens.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Professionele steun

De app lijkt een voldoende gekwalificeerde deskundige te hebben die betrokken is bij de creatie en bij de levering.

De app lijkt te worden gebruikt in erkende gezondheids- en zorgomgevingen/organisaties.

Bewijs

De app lijkt voldoende bewijs te hebben ter ondersteuning van de geclaimde voordelen.

Wettelijke vereisten

De app is een geregistreerd medisch hulpmiddel en geeft de desbetreffende CE-markering weer.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.