Wysa: Mental Health Support

Wysa is used by more than a million people from all walks of life. Research-backed, widely used techniques of cognitive behavioral therapy (CBT), Dialectical behavior therapy (DBT), and meditation are employed to support you with depression, stress, anxiety, sleep and a whole range of other mental health and wellness needs.

Talking to Wysa is empathetic, helpful, and will never judge.... Your identity will remain anonymous and your conversations are privacy protected.

Wysa is an emotionally intelligent chatbot that uses AI to react to the emotions you express. Unlock techniques that help you cope with challenges. For extra support, take guidance from qualified mental health professional. Leveraging behavioral techniques, mental health professional help you identify, design and work towards goals that are aligned with your true values.

Here’s a look at what you can use Wysa for :

- Vent and talk through things or just reflect on your day

- Practice CBT (Cognitive Behavioral Therapy) and DBT techniques to build resilience in a fun way

- Deal with loss, worries, or conflict, using conversational coaching tools

- Relax, focus and sleep peacefully with the help of mindfulness exercises

93% of the people who talk to Wysa find it helpful. So, talk to Wysa!

Wysa has lots of cool tools:

- Build confidence and reduce self-doubt: core mindfulness, visualization, confidence techniques, advanced mindfulness for self-esteem

- Manage anger: mindfulness meditation, exercises for compassion, calming your thoughts, practice breathing

- Manage anxious thoughts and anxiety: deep breathing, techniques for observing thoughts, visualization, and tension relief

- Manage conflict at work, school or in relationships: special mindfulness and exercises to build skills in having difficult conversations

REVIEWS:

BLOOMBERG:
"Powered by artificial intelligence, the app promises to be loyal, supportive and very private."
- Bloomberg

UNIVERSITY OF WASHINGTON:
"There are some great apps out there that can provide you with formal or informal therapy, either for free or for a fee that is far less than seeing a typical therapist. Wysa is a cute app that lets you talk with a penguin chatbot about whatever’s on your mind. It’s free, anonymous, and low-pressure."
-University of Washington, Mental Healthcare on and off campus

BBC:
"New apps and platforms are seen as a way to reach younger people with mental health conditions. Tools such as [Wysa] are helping young people deal with their problems."
- BBC Click

PRICING AND TERMS

Wysa offers two auto-renewing subscription types for access to a coach and/or tools
Wysa Premium Plus - $99.99 per month (Coach + Tools)
Wysa Premium - $99.99 per year (Tools)

This price is for US customers, and may vary in other countries. Actual charges may be converted to your local currency depending on the country of residence.

Your subscription will automatically renew at the end of each term and you will be charged through your iTunes account. You can turn off auto-renew at any time from your iTunes account settings but refunds will not be provided for any unused portion of the term.

• Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period
• Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period
• Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable

Read more about our terms and conditions here -
https://legal.wysa.io/terms

Read more about our privacy policy here -
https://legal.wysa.io/privacy-policy

Wysa does not offer any diagnostic measurements or treatment advice on the app. Please reach out to doctors and seek medical advice if you are going through a crisis or need medical attention for your condition.

Categorie

CGT (Cognitieve Gedragstherapie), Depressie, Ontspanning, Stress en Angst, Teen

Reviewed

05-09-2023

Versie

6.4.8

In-App aankopen
Download de app
Orcha
90

Samenvatting

Deze totaalscore is opgebouwd uit scores die betrekking hebben op dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid (op basis van een beoordeling door experts van Orcha) en de scores van een testpanel.

Nog niet alle apps in de bibliotheek van de ggz-appwijzer zijn door een testpanel beoordeeld. Deze apps hebben om die reden nog geen MINDex. Bij deze apps wordt alleen een totaalscore getoond, die gebaseerd is op de beoordeling van Orcha. Ook de Orcha score geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de app.

De scores van Orcha m.b.t. dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid komen tot stand door de app in detail op ruim honderd punten te controleren. Als een app persoonlijke gegevens verzamelt, dan weegt het aspect dataveiligheid extra zwaar in de totaalscore. Als een app informatie, adviezen en/of richtlijnen geeft met een medisch/klinisch karakter, dan weegt het aspect betrouwbaarheid extra zwaar in de totaal score. Als blijkt dat een app te beschouwen is als een medisch hulpmiddel, maar niet beschikt over de verplichte CE-markering, dan leidt dit tot een score van 0% m.b.t. de betrouwbaarheid.

Veilig
84

Verzamelen van Gegevens

Deze app lijkt gegevens te verzamelen.

De verzamelde gegevens lijken zowel persoonlijk als gevoelig te zijn.

Aangezien de verzamelde gegevens persoonlijk én gevoelig zijn, is het voor gebruikers bijzonder belangrijk om te weten waarom deze gegevens worden verzameld en hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. Als deze gegevens ook met anderen gedeeld worden is het belangrijk om te weten met wie, wanneer en waarom dit gebeurt. Het is hierbij bijzonder belangrijk om te begrijpen hoe de privacy wordt beschermd.

Delen van Gegevens

Gegevens kunnen worden gedeeld na een directe handmatige actie van de gebruiker. We hebben echter ook vastgesteld dat gegevens automatisch kunnen worden gedeeld.

We hebben vastgesteld dat de gebruiker kan bepalen of en met wie sommige gegevens automatisch worden gedeeld, met behulp van in-app voorkeuren. Het privacybeleid maakt de gebruiker wel duidelijk wat de doeleinden zijn om gegevens automatisch te delen en hoe de gebruiker het delen van gegevens kan uitschakelen.

Gebruikers kunnen handmatig gegevens delen vanuit de app. Dit kan betekenen: het exporteren van een rapport naar het apparaat, het exporteren van gegevens naar een vooraf ingestelde e-mail, het exporteren van gegevens naar berichtendiensten, het overdragen van gegevens via Bluetooth of via NFC. Dit kan waardevol zijn voor mantelzorgers of professionals bij het ondersteunen van een persoon.

Gebruikersrechten

De app maakt wel duidelijk welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot de verzamelde gegevens en hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen.

Gegevensbeveiliging

De app maakt wel duidelijk dat alle gegevens veilig worden bewaard en overgedragen.

Naleving

We ontdekten dat de app voldoet aan de volgende Data Management Standaarden:

ISO 27001

Cyber Essentials

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Standaarden voor app-ontwerp


De app bewijst wel dat aan de erkende standaarden voor app-ontwerp is voldaan.

Betrokkenheid van gebruikers

We hebben niet vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het ontwerp van de app. We hebben wel vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het testen van de app

Toegankelijkheidy

De app lijkt gebruikers niet in staat te stellen de lettergrootte aan te passen. De app ondersteunt gebruikers met een slecht zicht wel door elementen, zoals geluiden die plaatjes toelichten, mogelijkheden om kleuren aan te passen en het kunnen vergroten van de weergave.

De app ondersteunt gebruikers met gehoorproblemen wel door elementen, zoals het geven van een audiobeschrijving of de optie om tekst om te zetten in spraak.

Bruikbaarheid

De gebruiker kan de presentatie wel aanpassen aan eigen voorkeuren. Elementen, zoals bijvoorbeeld kleuren, thema’s, profielen, talen, meeteenheden of muziek, kunnen worden aangepast.

De gebruiker kan meldingen in de app wel beheren. Het wel/niet ontvangen van meldingen of het aantal meldingen kan wel worden ingesteld.

Ondersteuning aan gebruikers

De app biedt wel een duidelijke ondersteuningsfunctie voor app-gebruikers en er is een duidelijke methode om contact op te nemen met de ontwikkelaar via de app, zoals bijvoorbeeld via e-mail of direct contactformulier. Hierbij zegt de uitgever van de app wel een reactietermijn toe.

Terugkoppeling over gebruiks- of gebruikersgegevens

De uitgever van de app geeft niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruiksgegevens. De uitgever van de app geeft ook niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruikersgegevens.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Professionele steun

De app lijkt een voldoende gekwalificeerde deskundige te hebben die betrokken is bij de creatie en bij de levering.

De app lijkt te worden gebruikt in erkende gezondheids- en zorgomgevingen/organisaties.

Bewijs

De app lijkt voldoende bewijs te hebben ter ondersteuning van de geclaimde voordelen.

Wettelijke vereisten

De app is een geregistreerd medisch hulpmiddel en geeft de desbetreffende CE-markering weer.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.