Holly Health

Meet Holly Health, your new healthy habit coach and cheerleader. Join thousands of users turning their health intentions into actions for long-lasting results.

Rebuild your relationship with food if you are experiencing binge eating/emotional eating, without any calorie counting or diets. If you are experiencing burnout or stress, Holly helps you to feel more calm, through mindfulness... and science-backed tools. And when you feel the need for that extra boost, Holly helps you discover the joy in moving your body or being social or creative. Finally, reboot your bedtime routine to get more restful sleep each night!

Our team of psychological scientists designed Holly to help you achieve your goals with an evidence-based, holistic approach to wellbeing. In the words of a Holly user, 'Holly gives you a wake up call to start thinking about yourself again’.

For as low as £4/month for paid subscribers (or free through your healthcare provider), Holly Health offers you:

- 24/7 support and personalised recommendations
- Friendly reminders from Holly to help with motivation
- Mood tracker, habit tracker and sleep management
- Anxiety and stress management through mindfulness
- Mindful review to reflect on your progress
- Scientific articles to help you understand your own needs
- Fun challenges for when you are feeling adventurous

Get started with small habits based on your individual goals in mental and physical health. You decide, Holly guides and supports you.

With Holly Health, you benefit from impactful outcomes including:

- Better relationship with food
- Goal and habit setting
- Increased energy and motivation
- Better sleep
- Stress management
- Learning about mindfulness & meditation

Maybe you’ve tried restrictive diet approaches in the past and they just haven’t worked in the long term? WW, Slimming World, Noom, for example. Or you’ve restricted your dietary on your own, and maybe used MyFitnessPal to keep within a calorie intake? But the problem is, the results are only short term. If you’re ready to use a more permanent, and psychological approach to looking after your health then Holly Health is perfect for you. We can’t wait to help you on your journey of self-discovery to create a happier, healthier future.

Brand new users get two weeks free, and then you can join the service through one of our subscription plans:

**Subscription Plans**

- Monthly subscription: £9 / month (GB)
- 6 months subscription: £39 / 6 months (GB), £6.50 per month
- Yearly subscription: £60 / year / (GB), £5 per month

Did you know that we also work with employers, insurers, and healthcare providers? If you’d like to see if you’re already covered to get free Holly Health access, send us an email to hello@hollyhealth.io, and we’ll be able to help.

We know that not everyone can afford a paid subscription app. But we don’t want that to stop you from accessing Holly Health. If this is the case for you, drop us an email at hello@hollyhealth.io and we’ll try to support you with your app access.

Apple Subscribers: Your payment will be handled by Apple & charged to your iTunes account at confirmation of purchase. Subscriptions automatically renew unless auto-renewal is turned off 24 hours before the end of the renewal period. Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, & identify the cost of the renewal. Subscriptions may be managed by the user & Auto renewal subscriptions can be turned off at any time by selecting manage subscriptions in the user's Account Settings after purchase.

Prices may vary for your territory due to exchange rates, or specific territory pricing.
For more info, check:
Terms of Use: https://hollyhealth.io/terms](https://hollyhealth.io/terms
Privacy Policy: https://hollyhealth.io/privacy](https://hollyhealth.io/privacy

Categorie

Diet and Weight Loss, Fitness, Stress en Angst

Reviewed

05-09-2022

Versie

1.22.166

In-App aankopen
Download de app
Orcha
89

Samenvatting

Deze totaalscore is opgebouwd uit scores die betrekking hebben op dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid (op basis van een beoordeling door experts van Orcha) en de scores van een testpanel.

Nog niet alle apps in de bibliotheek van de ggz-appwijzer zijn door een testpanel beoordeeld. Deze apps hebben om die reden nog geen MINDex. Bij deze apps wordt alleen een totaalscore getoond, die gebaseerd is op de beoordeling van Orcha. Ook de Orcha score geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de app.

De scores van Orcha m.b.t. dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid komen tot stand door de app in detail op ruim honderd punten te controleren. Als een app persoonlijke gegevens verzamelt, dan weegt het aspect dataveiligheid extra zwaar in de totaalscore. Als een app informatie, adviezen en/of richtlijnen geeft met een medisch/klinisch karakter, dan weegt het aspect betrouwbaarheid extra zwaar in de totaal score. Als blijkt dat een app te beschouwen is als een medisch hulpmiddel, maar niet beschikt over de verplichte CE-markering, dan leidt dit tot een score van 0% m.b.t. de betrouwbaarheid.

Veilig
91

Verzamelen van Gegevens

Deze app lijkt gegevens te verzamelen.

De verzamelde gegevens lijken persoonlijk, maar niet gevoelig te zijn.

Hoewel de verzamelde gegevens niet als gevoelig worden gekenmerkt, zijn deze wel persoonlijk. Het is dan belangrijk voor gebruikers om te weten hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. Als deze gegevens ook met anderen gedeeld worden is het belangrijk om te weten met wie, wanneer en waarom dit gebeurt. Het is hierbij belangrijk om te begrijpen hoe de privacy wordt beschermd.

Delen van Gegevens

Gebruikersrechten

De app maakt wel duidelijk welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot de verzamelde gegevens en hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen.

Gegevensbeveiliging

De app maakt wel duidelijk dat alle gegevens veilig worden bewaard en overgedragen.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Standaarden voor app-ontwerp


De app bewijst wel dat aan de erkende standaarden voor app-ontwerp is voldaan.

Betrokkenheid van gebruikers

We hebben wel vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van de app.

Toegankelijkheidy

De app lijkt gebruikers niet in staat te stellen de lettergrootte aan te passen. De app ondersteunt gebruikers met een slecht zicht wel door elementen, zoals geluiden die plaatjes toelichten, mogelijkheden om kleuren aan te passen en het kunnen vergroten van de weergave.

De app ondersteunt gebruikers met gehoorproblemen wel door elementen, zoals het geven van een audiobeschrijving of de optie om tekst om te zetten in spraak.

Bruikbaarheid

De gebruiker kan de presentatie wel aanpassen aan eigen voorkeuren. Elementen, zoals bijvoorbeeld kleuren, thema’s, profielen, talen, meeteenheden of muziek, kunnen worden aangepast.

De gebruiker kan meldingen in de app wel beheren. Het wel/niet ontvangen van meldingen of het aantal meldingen kan wel worden ingesteld.

Ondersteuning aan gebruikers

De app biedt wel een duidelijke ondersteuningsfunctie voor app-gebruikers en er is een duidelijke methode om contact op te nemen met de ontwikkelaar via de app, zoals bijvoorbeeld via e-mail of direct contactformulier. Hierbij zegt de uitgever van de app wel een reactietermijn toe.

Terugkoppeling over gebruiks- of gebruikersgegevens

De uitgever van de app geeft niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruiksgegevens. De uitgever van de app geeft ook niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruikersgegevens.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Professionele steun

De app lijkt een voldoende gekwalificeerde deskundige te hebben die betrokken is bij de creatie en bij de levering.

De app lijkt te worden gebruikt in erkende gezondheids- en zorgomgevingen/organisaties.

Bewijs

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.