TalkLife

Are you battling with your mental health, anxiety and depression? If you're finding life really hard TalkLife can help. You're not alone in this. Start talking and feeling better right now.

A community of likeminded supportive people across the globe who understand what it's like to battle the ups and downs.

We know that life isn't always smooth sailing, so we built an... app for the moments when you just need a friend and some advice. If you're battling with your mental health, perhaps even struggling with self harm, it can feel lonely, it can suck, and let’s admit it - that’s tough to say out loud. We’re here for everyone and anyone who just needs someone to talk to.

We have a large community receiving support across anxiety, depression, eating disorders and those battling self harm. So get on TalkLife and talk to other people going through the exact same struggles you are.

We know that sometimes it’s sort of hard to talk about certain things with family or even friends. This is a safe place where you can talk about anything: mental health, depression, self harm, eating disorders, a bad breakup or a relationship, school or work...it doesn’t matter. If you want to talk about it, someone else does too. No judgments. No bullying. Just people who get you.

Literally thousands of people are always on TalkLife-- at any time -- just waiting to listen. We think that’s pretty cool. Sometimes, life is just too darn hard to go through alone. We’d all feel a little better if we just felt safe and heard. So come join us and download TalkLife for free today and make right now and everything after it a little bit better. Let’s talk and figure this life thing out together.

• Share life’s ups and downs
• Talk about life’s struggles in a safe and supportive environment. No bullies or BS here. And we’re silly serious about that.
• Help new friends out by sharing tips and advice from your own experiences. It’s amazing how helpful you can be to someone out there, whether you ever knew it or not.
• Open up or post anonymously – it’s totally up to you. However you want to talk, we let you do it just that way.
• Get involved with a community of thousands of people just like you
• Personally chat with or send gifts to other TalkLife users you find common ground with.

NOTE:
This app offers in-app purchases. You may disable in-app purchasing under device settings. You can find our terms and conditions here https://talklife.co/terms

Categorie

Stemmingswisselingen, Depressie, Zelfbeschadiging Preventie, Social Support Networks, Stress en Angst, Teen

Reviewed

17-11-2021

Versie

6.3.90

In-App aankopen
Download de app
Orcha
80

Samenvatting

Deze totaalscore is opgebouwd uit scores die betrekking hebben op dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid (op basis van een beoordeling door experts van Orcha) en de scores van een testpanel.

Nog niet alle apps in de bibliotheek van de ggz-appwijzer zijn door een testpanel beoordeeld. Deze apps hebben om die reden nog geen MINDex. Bij deze apps wordt alleen een totaalscore getoond, die gebaseerd is op de beoordeling van Orcha. Ook de Orcha score geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de app.

De scores van Orcha m.b.t. dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid komen tot stand door de app in detail op ruim honderd punten te controleren. Als een app persoonlijke gegevens verzamelt, dan weegt het aspect dataveiligheid extra zwaar in de totaalscore. Als een app informatie, adviezen en/of richtlijnen geeft met een medisch/klinisch karakter, dan weegt het aspect betrouwbaarheid extra zwaar in de totaal score. Als blijkt dat een app te beschouwen is als een medisch hulpmiddel, maar niet beschikt over de verplichte CE-markering, dan leidt dit tot een score van 0% m.b.t. de betrouwbaarheid.

Veilig
72

Verzamelen van Gegevens

Deze app lijkt gegevens te verzamelen.

De verzamelde gegevens lijken persoonlijk, maar niet gevoelig te zijn.

Hoewel de verzamelde gegevens niet als gevoelig worden gekenmerkt, zijn deze wel persoonlijk. Het is dan belangrijk voor gebruikers om te weten hoe deze gegevens zullen worden gebruikt. Als deze gegevens ook met anderen gedeeld worden is het belangrijk om te weten met wie, wanneer en waarom dit gebeurt. Het is hierbij belangrijk om te begrijpen hoe de privacy wordt beschermd.

Delen van Gegevens

Gegevens kunnen worden gedeeld na een directe handmatige actie van de gebruiker. We hebben echter ook vastgesteld dat gegevens automatisch kunnen worden gedeeld.

We hebben vastgesteld dat de gebruiker kan bepalen of en met wie sommige gegevens automatisch worden gedeeld, met behulp van in-app voorkeuren. De gebruiker heeft geen andere optie om deze automatisch gedeelde gegevens te beheren dan door het privacybeleid en/of de voorwaarden te accepteren. Het privacybeleid maakt de gebruiker wel duidelijk wat de doeleinden zijn om gegevens automatisch te delen. Het privacybeleid maakt echter niet duidelijk hoe de gebruiker het delen van gegevens kan uitschakelen.

Gebruikers kunnen handmatig gegevens delen vanuit de app. Dit kan betekenen: het exporteren van een rapport naar het apparaat, het exporteren van gegevens naar een vooraf ingestelde e-mail, het exporteren van gegevens naar berichtendiensten, het overdragen van gegevens via Bluetooth of via NFC. Dit kan waardevol zijn voor mantelzorgers of professionals bij het ondersteunen van een persoon.

Gebruikersrechten

De app maakt wel duidelijk welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot de verzamelde gegevens en hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen.

Gegevensbeveiliging

De app maakt niet duidelijk dat alle gegevens veilig worden bewaard en overgedragen. De app maakt ook niet duidelijk dat alle gegevens veilig worden overgedragen.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Standaarden voor app-ontwerp


De app bewijst niet dat aan de erkende standaarden voor app-ontwerp is voldaan.

Betrokkenheid van gebruikers

We hebben wel vastgesteld dat gebruikers betrokken waren bij het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van de app.

Toegankelijkheidy

De app lijkt gebruikers niet in staat te stellen de lettergrootte aan te passen. De app ondersteunt gebruikers met een slecht zicht wel door elementen, zoals geluiden die plaatjes toelichten, mogelijkheden om kleuren aan te passen en het kunnen vergroten van de weergave.

De app ondersteunt gebruikers met gehoorproblemen wel door elementen, zoals het geven van een audiobeschrijving of de optie om tekst om te zetten in spraak.

Bruikbaarheid

De gebruiker kan de presentatie wel aanpassen aan eigen voorkeuren. Elementen, zoals bijvoorbeeld kleuren, thema’s, profielen, talen, meeteenheden of muziek, kunnen worden aangepast.

De gebruiker kan meldingen in de app wel beheren. Het wel/niet ontvangen van meldingen of het aantal meldingen kan wel worden ingesteld.

Het forum verbonden aan de app is wel gemodereerd of er worden duidelijke richtlijnen gegeven voor deelnemers. Als het forum zich buiten de app bevindt en deelnemers worden hier naar toe geleid, dan worden zij geattendeerd op het beleid dat van toepassing is.

Ondersteuning aan gebruikers

De app biedt wel een duidelijke ondersteuningsfunctie voor app-gebruikers en er is een duidelijke methode om contact op te nemen met de ontwikkelaar via de app, zoals bijvoorbeeld via e-mail of direct contactformulier. Hierbij zegt de uitgever van de app niet een reactietermijn toe.

Terugkoppeling over gebruiks- of gebruikersgegevens

De uitgever van de app geeft niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruiksgegevens. De uitgever van de app geeft ook niet een terugkoppeling over onbewerkte gebruikersgegevens.

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.

Professionele steun

De app lijkt een voldoende gekwalificeerde deskundige te hebben die betrokken is bij de creatie en bij de levering.

De app lijkt te worden gebruikt in erkende gezondheids- en zorgomgevingen/organisaties.

Bewijs

De volgende informatie werd verzameld tijdens onze evaluatie op de datum in de app-informatie en is gebaseerd op de informatie die op dat moment publiekelijk beschikbaar was. Beleid en productinformatie kan zijn bijgewerkt door de eigenaar van het product sinds die tijd. Neem contact met ons op via feedback@orcha.co.uk met details en wij zullen onze beoordeling snel bijwerken om deze te weerspiegelen.