GGZ Appwijzer

De dienstverlening van de ggz-appwijzer is stopgezet.

De website, www.ggzappwijzer.nl, een initiatief van MIND in samenwerking met de Nederlandse ggz, was ontwikkeld om inzicht te geven in de betrouwbaarheid, veiligheid, en gebruiksvriendelijkheid van verschillende apps die gericht zijn op het verbeteren van de psychische gezondheid.

Samen met verschillende partijen hebben we de afgelopen jaren structurele financiering gezocht, wat helaas niet is gevonden. Hierdoor kan de ggz-appwijzer niet effectief worden onderhouden en worden uitgebreid met nieuwe gezondheidsapps op een manier die aan de gewenste normen voldoet.

Hopelijk is later nog een vervolg mogelijk in een landelijk platform voor gezondheidsapps, maar dit is nu nog toekomstmuziek.

U kunt informatie over gezondheidsapps vinden op de volgende websites:

We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in de ggz-appwijzer heeft gesteld.